O 60-eurových faktúrach rozhodol už odvolací súd v Prešove

Krajský súd zmenil vo veci 60-eurových faktúr rozhodnutie prvostupňového Popradského súdu z 20. 12. 2011.

M e n í uznesenie a nariaďuje predbežné opatrenie tak, že ukladá odporcovi zdržať sa akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok zo zmlúv zavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk> s výnimkou pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu a zdržať sa postúpení pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk> s výnimkou pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu .

V prevyšujúcej časti p , o t vr d z u j e uznesenie.

Zaplatili ste za 60-eurovú faktúru? Pokúsime sa získať zaplatené peniaze späť. Pridajte sa!

Krajský súd v Prešove tak dal na otázku či platiť alebo neplatiť faktúry na 60 eur za registráciu na rôznych webových stránkach z dielnie firiem Pro Content s.ro. a pod. jednoznačnú odpoveď a v tomto rozsudku aj zakázal vymáhať predmetné pohľadávky.

Stiahnuť rozsudok Krajského súdu Prešov vo veci 6Co/177/2011