Miroslav Antoňak

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Všetko čo potrebujete vedieť o vývoji tejto kauzy

Združenie HOOS chce na kauze 60-eurových faktúr zarobiť

Zrejme sa ešte stále nájdu pamätníci čo si pamätajú kauzu okolo spoplatnených webstránok vo vlastníctve Pro Contentu, Web Contentu a […]

Read More

O 60-eurových faktúrach rozhodol už odvolací súd v Prešove

Krajský súd zmenil vo veci 60-eurových faktúr rozhodnutie prvostupňového Popradského súdu z 20. 12. 2011.

Read More

Vydanie platobného rozkazu na okresnom súde....nova sprava od BIB Services s.r.o.

Aby sme sa nekonečne dookola neopakovali zečneme tento príspevok trocha inak, bez úvodu. Cieľom príspevku však je analyzovať emailovú výzvu […]

Read More

Uznesenie okresného súdu Nitra o odmietnutí žaloby

Obchodná spoločnosť International Payment Services s.r.o. v zastúpení spoločnosti Flavio Contrepactore and Co. Limited posledný májový týždeň znovu začala rozosielať […]

Read More

Prečítať ďalšie informácie a vývoj kauzy

ROZSUDOK OKRESNÉHO SÚDU POPRAD

V právnej veci 17C/113/2010 medzi Spotrebiteľmi voči Pro Content s.r.o. a spol.

[wc_row][wc_column size=“one-half“ position=“first“]

Sudkyňa JUDr. Markéta Marečková z popradského okresného súdu, rozhodla tesne pred Vianocami 2012 spor, ktorý zaujíma veľké množštvo slovenských a českých spotrebiteľov.

Na 23-och stránkach vyslovila jednak absolútnu neplatnosť právneho úkonu, priznala žalobcovi vydanie bezdôvodného obohatenia či zaviazala k zdržaniu sa uzatvárania zmlúv v súčasnej podobe. Rozhodnutie je zaujímavé v mnohých smeroch. Navyše ide o živú kauzu, ktorá je momentálne na odvolacom súde.

Zobraziť rozsudok OS Poprad 17C/113/2010
Prečítať komentár k rozsudku
Rozsudok Krajského súdu Prešov

[/wc_column][wc_column size=“one-half“ position=“last“]

[/wc_column][/wc_row]

[wc_row][wc_column size=“one-half“ position=“first“]

Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Uvedením obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti. Tie okrem iného skrývajú a nejasným a nezrozumiteľným spôsobom uvádzajú podstatné náležitosti zmluvy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť má žalobca právo na navrátenie sumy 60 eur, ktorú zaplatil za službu, uvádza sa v rozhodnutí súdu.

Nič na tom nemení ani fakt, že žalobca sa na nedávnom pojednávaní vyjadril, že zmluvné podmienky nečítal, keďže všeobecné zmluvné podmienky boli koncipované v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Súd okrem toho priznal žalobcovi primerané zadosťučinenie vo výške 60 eur. Súd tiež zaviazal žalovaného odstrániť protiprávny stav, bez ohľadu na to, že prevádzkovateľom daného internetového portálu je v súčasnosti iná spoločnosť so sídlom v štáte Belize.

čítať ďalej na TA3.com[/wc_column][wc_column size=“one-half“ position=“last“]


[/wc_column][/wc_row]